.

หลักสูตร กับดักความสำเร็จ ของหัวหน้างาน

จากประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทต่างๆ มากว่า 10 ปี สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคือ กับดักหรือหลุมพราง ในการทำงานที่จะทำให้หัวหน้างาน (Supervisor) นั้นไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน  แน่นอนเส้นทางในการทำงานย่อมจะต้องเจอทั้งอุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตนเองหรือคนอื่นเป็นคนสร้างขึ้นมา ดังนั้น การเรียนรู้ 20 กับดัก จะช่วยให้หัวหน้างานมีวิธีการที่จะรับมือ และแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


หัวข้อการอบรม

 • 20 กับดัก ของหัวหน้างาน พร้อมแนวทางในการแก้ปัญหา หรือรับมือ

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย
 • กิจกรรมกลุ่ม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. 20 กับดัก ที่พบมากที่สุด และเป็นปัจจัยที่ทำให้หัวหน้างานไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกับดักที่พบ
 3. จัดทำแบบประเมินตนเองใน 20 กับดัก

อำนวยการสอนโดย ดร.รัชพล แสงสว่าง และทีม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา EDUCATIONAL ADMINISTRATION
 • ปริญญาโท จาก THE UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY IN OPERATION MANAGEMENT
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน

 • เคยเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา ดูแลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับ นอกจากนั้นอาจารย์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้สำหรับการเรียนผ่านทางออนไลน์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสัมมนาภายในองค์กร ทั้งยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ, การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง, PROACTIVE LEADERSHIP เป็นต้น
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ให้กับ YSC จำกัด, บริษัท HYDROQUIP จำกัด และงานโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานภาคปฏิบัติให้กับบริษัท SB FUNITURE GROUP จำกัด, บริษัท ASIAN PACIFIC CAN จำกัด
 • ด้านจิตวิทยาการบริหาร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่งเช่น การบินไทย, ปตท., ปตท.สผ., บางจาก, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ไบโอ คอนซูมเมอร์, สยามแม็คโคร, กลุ่มโรงเรียนโสมาภา

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com