.

หลักสูตร Recruitment for Line Manager

วัตถุประสงค์

ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนถึงองค์กร แต่เรากลับมองว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  แต่ความจริงทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นทรัพยากรบุคคลของทั้งองค์กร

ก้าวแรกของการให้ได้ทรัพยากรบุคคล คือการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งเป็น Input ของการให้ได้บุคคลตามความต้องการ แต่กลับได้รับการละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญ จนนำมาสู่ความล้มเหลวในการให้ได้ outcome ตามที่คาดหวัง รวมไปถึงการบริหารทีมงานที่ยากยิ่ง และหัวหน้างานก็บ่นเสมออย่างต่อเนื่อง

ถึงเวลาแล้วที่ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการ Recruit จะเป็นปัจจัยหลักเบื้องต้นสู่การคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างที่ต้องการ  ซึ่่งนำมาสู่ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร


หัวข้อการบรรยาย

 • ทรัพยากรบุคคลเราต้องมองอะไรบ้าง  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือกอย่างมีแบบแผน
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ “คน” ที่ส่งผลต่อ outcome
 • ปัญหาต่างๆ  ของการสรรหาพนักงานและวิธีการแก้ไข

อำนวยการสอนโดย อ.สุพร ก้าวสัมพันธ์

Present Employment

 • SB Furniture Group
 • VP : Corporate Human Resources
 • Consultant
 • Guest Speaker

Former Employment

 • Rangsit University
 • Special Instructor
 • IBM
 • Training & Development Consultant
 • Linville Group (associated company of SCB)
 • Asst. HR Manager
 • Nestle Thai
 • Asst. Recruitment Manager
 • TOA Paint
 • Human Resources Manager

Specialized Field :

 • Human Resources Management
 • Training & Development & OD
 • Recruitment & Selection
 • Compensation & Reward Management
 • Leadership in Practice
 • High Team High Performance
 • Organizational Behavior
 • Presentation Skill
 • Coaching Skill

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com