.

หลักสูตร Team throughout Efficiency

วัตถุประสงค์

หลายๆ ครั้งเราพบว่า เราเรียนรู้ Leadership เราผ่านการอบรมเรื่อง teamwork แต่ก็พบว่า เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงกลับพบว่า Team ไม่ได้ Work อย่างที่คิด ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

เมื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุ  หนึ่งในสาเหตุหลักก็บอกว่า Team ไม่ Work ดังนั้น ท่านกำลังจะพบกับปรากฏการณ์ใหม่ในการบริหารงานให้เกิด Efficiency โดยผ่านทีมงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรผู้บรรยาย โดยเป็นการ Integrated หลายๆ องค์ประกอบเข้าด้วยกัน จนทำให้เกิดความแตกต่างในการสร้าง Tiger Team


หัวข้อการบรรยาย

 • การพัฒนาทีมงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน
 • การวิเคราะห์และบูรณาการ ปัจจัยหลักๆ ในการสร้างทีมงานเข้าด้วยกัน
 • การบริหารทีมงานในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
 • การกระตุ้นทีมงานโดยเครื่องมือต่างๆ
 • การยกระดับความเข้มข้นของทีมงาน

อำนวยการสอนโดย อ.สุพร ก้าวสัมพันธ์

Present Employment

 • SB Furniture Group
 • VP : Corporate Human Resources
 • Consultant
 • Guest Speaker

Former Employment

 • Rangsit University
 • Special Instructor
 • IBM
 • Training & Development Consultant
 • Linville Group (associated company of SCB)
 • Asst. HR Manager
 • Nestle Thai
 • Asst. Recruitment Manager
 • TOA Paint
 • Human Resources Manager

Specialized Field :

 • Human Resources Management
 • Training & Development & OD
 • Recruitment & Selection
 • Compensation & Reward Management
 • Leadership in Practice
 • High Team High Performance
 • Organizational Behavior
 • Presentation Skill
 • Coaching Skill

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณกานดา โทร.085-166-6592  อีเมล์ admin@educationthai.co.th , dadakanda.s@hotmail.com